Yksityinen päiväkoti

Mietityttääkö yksityinen päiväkoti? Tällä sivulla on perustietoa koskien yksityisiä päiväkoteja yleisesti.

Yksityistä päivähoitoa koskevat samat säädökset kuin kunnallista päivähoitoa. Yksityisellä puolella asiakkaat päättävät itse, minkä päiväkodin valitsevat, mikä luonnollisesti korostaa asiakaslähtöisyyden tärkeyttä.

Asiakkaiden maksut ovat joko samat kuin kunnallisissa päiväkodeissa tai jonkin verran korkeammat. Osa yksityisistä päiväkodeista on profiloitunut tiettyyn painopistealueeseen (esim. luontokasvatus) mutta moni tarjoaa myös täysin kunnallista päivähoitoa vastaavaa palvelua.

Yksityiseen päiväkotiin voi hakea koska tahansa ja paikan saa vaikka heti, mikäli tilaa on.

Kunnille yksityinen varhaiskasvatus on hyvä vaihtoehto. Kunta välttää omat investoinnit päiväkotirakennuksiin ja päiväkotiyrittäjä kantaa riskin toiminnasta. Laatu on turvattu kahta kautta: kunta valvoo toimintaa tarkasti ja toisaalta asiakas itse valitsee, mihin päiväkotiin haluaa.

Kunta ja yksityinen toimija tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä ja varhaiskasvatusta toteutetaan kunnan omien lähtökohtien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ovat samat niin kunnalla kuin yksityisillä toimijoilla. Tämä koskee esimerkiksi henkilöstömitoituksia, ryhmäkokoja ja tiloja koskevia vaatimuksia. Näiden toteutumista valvotaan säännöllisillä auditoinneilla ja lupamenettelyillä.

Asiakkaiden päivähoidosta maksama hinta on vain osa palvelun tuottamisen kustannuksista niin kunnalla kuin yksityisillä toimijoilla. Tämän takia toimintaa tuetaan kunnasta riippuen joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelin avulla.