Työhyvinvointi - Great Place to Work

Terve ja viihtyisä työympäristö ja työntekijöiden hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja Norlandian päiväkodeissa. Panostamme näiden asioiden kehittämiseen sekä johtamiseen kaikilla tasoilla. Olemme tehneet systemaattista yhteistyötä Great Place to Work –organisaation kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Syksyllä 2019 tehdyssä kyselyssä 80% työntekijöistä oli sitä mieltä, että Norlandia päiväkodit on ”todella hyvä työpaikka”. Tyytyväisyys oli noussut edellisestä kyselystä, jossa tulos oli 79 %. Olemme tulokseen tyytyväisiä, mutta toisaalta kysely antoi myös selkeitä suuntia kehittämistyölle. Vertailun vuoksi suomalaisen työelämän tila -tutkimuksessa suomalaisten vastaajien keskiarvo oli vuonna 2017 55 %.

Tutkimuksen mukaan meillä erityisen vahvoja alueita ovat ylpeys työpaikasta ja työstä sekä yhteishenki. Näissä olemme monissa kohdissa jopa paremmalla tasolla kuin Suomen parhaat yritykset.Tämä takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja turvallisen ympäristön lapsille, kun työntekijätkin viihtyvät ja tulokset houkuttelevat meille töihin varhaiskasvatusalan ammattilaiset. Vahvuutenamme on työntekijöiden tarpeiden mukaan joustaminen esimerkiksi työajoissa. 

Tässä muutamia poimintoja vastauksista:

  • Työntekijöille annetaan paljon vastuuta (92% oli tätä mieltä)

  • Täällä on hauska työskennellä (87%)

  • Työpaikallani on ystävällinen ilmapiiri (93%)

  • Täällä ihmiset välittävät toisistaan (91%)

  • Olen ylpeä siitä, mitä saamme aikaan (89%)

  • Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa (86%)