Johtaminen Norlandiassa

Työntekijät ovat Norlandian arvokkain resurssi ja hyvä johtaminen on tärkein edellytys menestykselle.

Johtamisfilosofiamme perustuu työntekijöiden itsenäiseen ja vapaaseen toimintaan selkeiden reunaehtojen sisällä. Laadukkaan johtamisen kautta pyrimme jatkuvasti tukemaan ja kehittämään kaikilla työntekijöillämme olevaa osaamista, ammattitaitoa, tietoja ja kykyjä.

Konsernin keskitetty johtaminen ja tukitoiminnot auttavat päiväkotien arjen toimintaa.


Vastuu ja valta

Delegoimme vastuun ja toimivallan mahdollisimman pitkälti yksittäisiin päiväkoteihin. Johto ja hallinto ovat tukitoimintoja, jotka luovat yhtenäisen strategian ja toimintamallit. Pyrimme mahdollisimman matalaan organisaatioon.

Henkilöstön johtamisen keskeiset vaatimukset kaikille esimiehenä toimiville ovat:

• Toimit aina arvojemme mukaisesti
• Olet roolimalli muille
• Olet tavoitettavissa ja näkyvä työntekijöillesi
• Tarjoat tukea ja ohjausta
• Teet selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä
• Olet avoin uusille ajatuksille ja oppimiselle
• Pyrit saavuttamaan tuloksia tiimisi avulla
• Annat tunnustusta henkilöstöllesi
• Teet määrätietoisia korjaavia toimenpiteitä, kun tarvetta ilmenee

Henkilöstön kehittäminen

Luomme työntekijöillemme mahdollisuuksi ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymineen. Pyrimme luomaan mahdollisuuksia urakehitykseen ja tarjoamme johtamistehtäviä niistä kiinnostuneille osaajille.