Pedagogiikka

Panostamme kaikissa päiväkodeissamme kodinomaisuuteen ja pienryhmätoimintaan, jotta jokainen lapsi tulee huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä – kuuntelemme ja välitämme.

Varhaiskasvatussuunnitelmamme

Norlandia-varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2005) sekä kunkin päiväkotimme toimintakunnan kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Näihin perustuen on laadittu Norlandia Päiväkotien oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa on kuvattuna kaikille päiväkodeillemme yhteiset, tunnusomaiset toimintatavat sekä myös yksittäisen päiväkodin ominaispiirteitä.

Varhaiskasvatussuunnitelmassamme kuvataan pedagogiset kulmakivemme – yksilöllisyys, turvallisuus, sensitiivisyys, sitoutuneisuus. Kaikki pedagoginen toimintamme ja ilmapiirimme perustuu näihin.

Norlandia päiväkodeissa näemme lapsen aktiivisena yksilönä, jolla on luontainen halu oppia, tutkia ja osallistua. Lapsi oppii asioita itse tutkimalla, osallistumalla ja kokeilemalla. Lapselle luontaiset tavat toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Huomioimme nämä tavat arjessamme ja tarjoamme lapselle monipuolisesti ja vaihtelevasti puuhaa ja kokemuksia näiltä osa-alueilta. Lapsi oppii ja kokee oppimisen iloa sekä ryhmään kuuluvuutta toimiessaan päiväkodissamme erikokoisissa ryhmissä. Kaikissa päiväkodeissamme toimitaan pienryhmissä, jotta lapsen vuorovaikutus ja osallisuus onnistuvat hyvin.

Fyysinen oppimisympäristö päiväkotiemme ryhmätiloissa on kodinomainen, virikkeellinen, lasta leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja taiteilemaan innostava. Kaikki materiaalit ja välineet ovat lasten korkeudella ja saatavilla. Ryhmätilojen jäsentelyä ja esteettisyyttä rakennetaan oman tilaohjelmamme avulla. Viime vuosina kaikkiin päiväkoteihimme on hankittu tablettikoneita lasten oppimiskäyttöön. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö rakentuvat yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja sensitiivisyyttä vaalien.

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on meille luottamuksen ja yksilöllisyyden perusta. Meillä on oma päiväkodin aloitusohjelma, Norlandia Startti, jolla luomme turvallisen aloituksen lapselle ja autamme lapsen pääsemään osaksi omaa pienryhmäänsä ja ryhmäänsä. Järjestämme vanhemmille ja perheille säännöllisesti vanhempainiltoja, juhlia ja muita tapahtumia. Viestimme lapsen päivistä kotiin sekä päivittäin suullisesti että oman Minun päivämme viestimme avulla. Minun päiväni viesti toimii joko sähköisenä tai paperisena versiona kunkin päiväkodin käytänteiden mukaan. Jokaiselle lapsellemme laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämän suunnitelman pohjana käytämme toimintakunnan suunnitelmapohjaa.

Norlandia-varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu kunkin päiväkodin laatima kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma.

Uudet valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaista lokakuussa 2016. Työstämme Norlandia Päiväkotien uutta suunnitelmaa elokuuhun 2017 julkaistavaksi.