Digitaalinen kielikylpy

Vieraan kielen oppiminen lapsena on ainutlaatuinen mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat laajalle läpi koko elämän. Paras aika oppia uusi kieli on alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsen luontainen kiinnostus kieliä kohtaan voidaan hyödyntää parhaiten.

Osassa päiväkotejamme on mahdollisuus Moomin Language Schoolin digitaaliseen kielikylpyyn.

Moomin Language School on digitaalinen oppimisympäristö, joka auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta.

5 minuuttia päivässä riittää
Kielten oppiminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista. Uutta kieltä täytyy käyttää päivittäin, jotta sen oppii pysyvästi. Lisäksi kielten oppiminen vaatii jatkuvaa toistoa ja yleensä myös vuosien sitoutumisen.

Moomin Language School -oppimissovellus sidotaan osaksi päiväkodin tai koulun arkea. Sovellus tarjoaa uuden oppisisällön joka arkipäivä. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Oppimiseen menee päivittäin vain 5–15 minuuttia, lapsen jaksamisen ja iän mukaan. Jokaisen lapsen oppimista seurataan reaaliajassa.

Päivittäisen oppimissovelluksen lisäksi osana Moomin Language School-palvelua on osassa päiväkoteja myös leikkituokiot, jotka sisältävät leikkejä, musiikkia, ja askartelua. Leikkituokioissa syvennetään digitaalisesti opittuja asioita ja rohkaistaan käyttämään uutta kieltä sosiaalisissa tilanteissa muiden lasten kanssa.

Moomin Language Schoolin avulla lapsi oppii uutta kieltä, saa onnistumisen kokemuksia, vahvemman itsetunnon sekä arvokkaita taitoja tulevaisuutta varten. Yhdessä oppiminen ystävien kanssa on helppoa, hauskaa, turvallista ja tehokasta.