Työhyvinvointi - Great Place to Work

Terve ja viihtyisä työympäristö ja työntekijöiden hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja Norlandian päiväkodeissa. Panostamme näiden asioiden kehittämiseen sekä johtamiseen kaikilla tasoilla. Olemme aloittaneet syksyllä 2016 yhteistyön Great Place to Work –organisaation kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Terve ja viihtyisä työympäristö ja työntekijöiden hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja Norlandian päiväkodeissa. Panostamme näiden asioiden kehittämiseen sekä johtamiseen kaikilla tasoilla. Olemme aloittaneet syksyllä 2016 yhteistyön Great Place to Work –organisaation kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Syksyllä 2017 tehdyssä kyselyssä 82% työntekijöistä oli sitä mieltä, että Norlandia päiväkodit on ”todella hyvä työpaikka”. Olemme tulokseen tyytyväisiä, mutta toisaalta kysely antoi myös selkeitä suuntia kehittämistyölle.

Työntekijämme ovat ylpeitä työstään, erittäin sitoutuneita ja ilmapiiri työpaikalla on hyvä. Vahvuutenamme on työntekijöiden tarpeiden mukaan joustaminen esimerkiksi työajoissa. Nämä näkyvät esimerkiksi seuraavista vastauksista:

  • Työntekijöille annetaan paljon vastuuta (94% oli tätä mieltä)

  • Kohdellaan tasavertaisesta asemasta riippumatta (92%)

  • Työpaikallani on ystävällinen ilmapiiri (94%)

  • Täällä voin olla oma itseni (96%)

  • Olen ylpeä siitä, mitä saamme aikaan (91%)

  • Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa (80%)